Hjärtstartare

Hjärtstartare finns tillgänglig hos Lasse Larsson, hus nummer 151.